Om Dansk Vokalforening

Dansk Vokal Forening - Danish Voice Association

Et forum for professionelle stemmebrugere.

DVF er opstået udfra et ønske om at samle det vokale Danmark i et fagligt forum præget af åbenhed, samarbejde og tolerance, hvor der er plads til alle holdninger og brug for alles erfaringer.

DVF blev en realitet i marts 2004, på en stiftende generalforsamling, som var velbesøgt og fagligt bredt repræsenteret.

Vi er en tværfaglig brancheforening for alle der arbejder professionelt med stemmen. Vi mødes og samarbejder på tværs af fag og genrer.

Vi stimulerer forholdet mellem branchens forskellige faggrupper ved at skabe muligheder for:

• At udveksle idéer og erfaringer og trække på hinandens ekspertise

• At opbygge et netværk, hvor man kan sende sangere/elever/patienter videre

• At være kanal for jobopslag, auditions etc.

• At danne forskergrupper på tværs af branchen

• At lære hinandens termer og teknikker at kende

• At sprede information om og synliggøre vores arbejdsområder

DVF repræsenterer også Færøerne og Grønland og formidler kontakt her og på internationalt plan ved medlemskab af European Voice Teachers Association (EVTA) og International Congress of Voice Teachers (ICVT).