Bestyrelsesmøde

Dagsorden

Referat

Forplejning næste medlemsarr. mandag d. 4/2 ! Gitte medbringer morgenbrød, Malene: kaffe og te. Mødes kl. 9.15 Generalforsamling ! Er nu planlagt til 25/4 kl. 19.00 ! Det besluttes at koble medlemsarr. med Inge Brink Hansen til i forlængelse af den ! ordinære generalforsamling. ! Malene og Dorte står for lokalebooking og udsendelse af indkaldelse! ! Der er valg om to 2 årige pladser og en 1 årig plads. ! Dorte udsender kontingent opkrævning ud i løbet af februar. ! Medlemsarrangement med Inge Brink Hansen ! Kobles på generalforsamlingen. Videoer til hjemmeside/Facebook ! Det planlægges at lave små videoklip til medlemsarr. mandag d. 4/2 ! Efterårets arrangement med EVTA ! Det bliver d. 20 - 22 sept. Arr. starter fredag aften med middag. Vi arrangerer ! middagen men deltagerne betaler selv. ! Vokalforeningen hjælper med en liste over hoteller tæt på arr. ! Malene foreslår at vi tilbyder privat indkvartering hvis der er nogle i foreningen der ! vil huse - for at styrke netværkstanken. ! Vokalforeningen sponsorerer kaffe, te, kage både lørdag og søndag. ! Nana har foreslået at MGK elever kan underholde hvis der er plads i programmet ! som tilrettelægges i samarbejde med Outi. ! Vi aftaler på et senere bestyrelsesmøde fordeling af praktiske opgaver. Stemmens Dag i april og skolernes sangdag i marts ! Der findes nu en international hjemmeside vedr. World Voice Day hvor vi kan linke ! til samt oploade evt arr. med vokalforeningens medlemmer og andre der laver noget ! omkring stemmen den dag. Malene er koordinator for dansk deltagelse - den ! danske “pivot”. ! Skolernes sangdag 22 marts: Hvis nogen har gode ideer.... ! Gitte foreslår: sende medlemmer ud for at hjælpe med at løfte sangen. Konkret ! kunne man lave et korps af frivillige som skoler kunne bestille. Det foreslås at der ! arbejdes videre med ideen men måske er vi lidt sent ude ift 2013. Odense-Århus-aktiviteter ! Intet nyt men Malene vil i et medlemsbrev pointere de muligheder der er. EVT: Revisor. Det besluttes ikke at bruge revisor i år da det synes som en unødvendig udgift - kasseren har ingen problemer med at stille regnskabet op og der er er ingen juridiske forhindringer i at gøre det selv. Kørselfradrag for bestyrelsesmedlemmer! Opgørelse over antal møder og km mailes til Dorte snarest! Næste møde - Dorte laver en doodle.