Bestyrelsesmøde

Dagsorden

Referat

Referent: Jeanette Højby Tilstede: Dorte Hyldstrup, Malene Bichel Fraværende : Nanna Fagerberg, Gitte Degn calstrup

  1. EVTA council møde i København 2013 Vi har fået en forespørgsel fra EVTA om vi kunne stå for Et council meeting i løbet af 2013. Der er tale om ca 40 personer. De sørger selv for rejse, forplejning og ophold. Vi skulle stå for lokale, snacks og lign. Beslutning: Vi ville gerne stå for det. Nanna kunne evt. Spørge Københavns musikskole ang At låne lokale. Nanna kunne også byde ind med rytmiske elever fra MGK som kunne optræde. Jeanette ville også kunne tilbyde fint gratis mødelokale og talentelever der Optræder i forbindelse med mødet i Roskilde. Vi skriver tilbage til EVTA at vi vil foretrække at mødet ligger i starten efteråret, da vi alle er ret travle i foråret.

  2. International Voice dag Hvert år d. 16 april er det international voice day. Malene er blevet kontakt person For den danske del ( dvs. Samle informationer om arrangementer der foregår denne dag etc) Det bliver videregivet på ”Stemmens dag i Rundetårn” s hjemmeside. Foreslag: Vi synes det var fint hvis vokalforeningens hjemmeside også fik en international side hvor Nyheder fra EVTA og International Voice day kunne ligge. Malene ville sende et nyhedsbrev ud til vores medlemmer om at de kan reklamere for et arrangement på international voice day på vores hjemmeside. Vi snakkede om at kontakte pressen med liste over arrangementer når vi nærmer os dagen.

    1. Medlemsarrangementer 5 Nov. Havde vi fyraftens medlemsarrangement hvor Skye Løvander introducerede de fremmødte med overtonesang. Der var ca. 15 personer. Det var rigtig fint at lave et samarbejde med en anden forening. Det skal vi helt sikkert gøre igen.
  3. Fremtidige arrangementer Anne Rosing Schou : Nanna står for sted, tid etc i Marts. Dorte Sehested: Dorte Sehested vil gerne komme og reklamere for hendes nye bog :Stemmen som instrument, som udkommer om 10 dage. Der er foreslag ude om et arr. I februar. Bo Hunniche : arrangement om den fysiologiske del af stemmen. Jeanette tager kontakt og vender tilbage om han kunne være interesseret i at være med.

  4. Generalforsamling Det er ved at være tid for vores næste generalforsamling. Datoer bliver drøftet, og vi vender tilbage med dato.