Bestyrelsesmøde 27/5 2013

Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dansk Vokal Forening 27/5 2013 hos Malene

Referat

tilstede: Malene, Dorte og Sara. Afbud fra Charlotte, Gitte og Nana. Konstituering af ny bestyrelse. På baggrund af de tilbagemeldinger Malene har fået fra de fraværende medlemmer besluttede vi denne fordeling. Formand: Malene Næstformand: Gitte Kasserer: Dorte International koordinator: Nana fortsætter indtil afvikling af mødet i Kbh til september 2013. Derefter tager vi en snak om hvordan vi vil gøre derefter. EVTA møde Mødet afvikles lørdag d. 21/9 Lige nu afventer vi besked fra Outi vedr. hvor og hvornår festmiddag skal afholdes. Nana har kontakten! Hotel booking er sendt til de deltagende selv! 4 danske medlemmer har tilbudt at have overnattende gæster - det tager Malene sig af. Kommende medlemsarr. Dorte spørger Helle Henning om juni og Ulla Munch kobles evt på hvis dato matcher. Bo Huniche udskydes til næste møde. Malene har ikke hørt fra ham. Store medlemsdag. Foreslag om søndag d. 22/9 kl 10 - 16. Vi spørger lige resten af bestyrelsen om de kan den dag! Forslag til tema kunne være “rehabilitering”. Invitere forskellige fagfolk til at komme med input. Kunne skabe udgangspunkt for den årlige videnscafe. Forslag om at skabe noget musik sammen på dagen. Dorte kan evt byde ind med at korarr. Forslag til nyt møde inden sommer. Doodle er udsendt. referent: Dorte