Bestyrelsesmøde

Dagsorden

  1. Generalforsamling -a: praktisk - b: hvem stiller op til bestyrelsen?
  2. Stemmens Dag (Malene har nyt - uddelegering af opgaver)
  3. medlemsaftner 4 .evt.

Referat

Hos Malene, Ryesgade 119 B 1. Deltagere: Dorte Hyldstrup, Rikke Bjerring og Malene Bichel. Afbud fra Nana Fagerberg Referent:Malene Bichel 1. Status: lokale er bestilt, varsling er udsendt, Regnskab klargjort, Aftale med Ulla Indgået. Opgaver: Indkaldelse: Malene, Kaffe og te indkøb: Malene, Kage: Dorte, Klargøring af rum: Dorte og Malene fra kl 18.30. Hentning af nøgle: Malene. Årsberetning: Malene, Regnskab: Dorte Status på bemanding: Malene Vil gerne fortsætte, Dorte ønsker at udtræde, Sara bliver siddende, Nana Fagerberg, Anna Kruuse vil gerne stille op som suppleanter, -så der mangler et par kandidater til bestyrelsen, hvis den skal være fuldtallig.

  1. Malene gennemgik programmet for Stemmens Dag. Den nyebestyrelse uddelegerer opgaver. 3 Anna Kruuse er i gang med en aftale med Bo Huniche, Dato endnu ikke klar.
  2. Praktisk hjemmeside/nyhedsbrevssnak. Der er brug for at sende rykkere ud til de som ikke har betalt, uden at alle modtager. Malene tjekker med Johan (hjemmesideleverandør og supporter) hvordan dette gøres fiksest.