Bestyrelsesmøde

Dagsorden

  1. Arrangementer efter sommerferien - uddelegering
  2. EVTA møde i Belgien
  3. Bankskift

EVT

Referat

Deltagere: Katrine Faber, Anne Marie Kozeluh, Mette Kaasgård og Malene Bichel

Afbud fra Sara Boesen, Nana Fagerberg og Anna Kruse

Medlemsdag 13/9 om relationens betydning i undervisning. Malene undersøger om Susanna Eken kunne komme, -evt. Jette Fog. 10-15.00 og med cafe-diskussioner om emnet

15/11 eftermiddag 14-18 med undervisningslaboratorium: Vi inviterer kaniner som vil undervises, -og bruger deres cases til at udveksle bud på, hvordan det kunne gribes an. Malene laver udkast til struktur og form

Anna går videre med Huniche medlemsarrangement

Loop-arrangement: Katrine undersøger i Diem

Aften om sangens hus i både Århus og København. Malene tager første kontakt. Derefter arrangererKatrine og Malene de to arrangementer.

  1. Anne Marie tager til Belgien. evt også Malene. Katrine har forestilling

  2. Anne Marie har næsten skiftet til Merkur Bank. Der mangler et par underskrifter

næste møde 25/8 11.00-13.00

Referat: Malene