Bestyrelsesmøde

Dagsorden

  1. nyt fra kassereren
  2. Afrunding af dagens arrangement (om stemme og elektronik)
  3. Uddelegering og status på næste arrangement: Stemmepædagogisk Eksperimentarium
  4. Afklaring af indhold til julearrangement
  5. Århus arrangement om elektronik

Referat

  1. Lise og Anne Marie har fået overblik over og nedskrevet kontingentindbetalinger for 2014 og 2015 og udsendt rykkere til skyldnere. 5 ekstra betalinger er kommet ind. Vi prøver t få en ekstra telefon, så vi kan tage imod mobile pay.
  2. Anne Marie betaler de tre oplægsholdere og beder dem sende en faktura. Fremover skal vi have en foreningsmail som oplægsholdere kan sende fakturaer til og det gøres helst før arrangementet. Malene undersøger hvordan vi kan genåbne hjemmesidens mailadresse. Fremover vil Lise eller Anne Marie (eller en anden , hvis de ikke kommer) tage imod entre i starten af et arrangement.
  3. Malene planlægger indhold, laver eventts på hjemmesiden og på Facebook og undersøger om vi kan være på Rytmisk Center. Lise står for forplejningen.
  4. Anne Marie har talt med Anne Rosing, som vil lægge hus til og lave et oplæg. Vi foreslår 2.5 times oplæg. Derefter frokost med medbragt dele-mad. Malene udsender invitation så vi har tilmeldinger 14 dage før og kan melde tilbage til A.R. om antal.
  5. Katrine går igang med planlægningen af et elektronik/stemmearrangement i Århus