Bestyrelsesmøde

Dagsorden

Dagsorden Bestyrelsesmøde

Referant

  1. Opsamling af årets arrangementer
  2. Opsamling af årets internationale aktivitet

Næste år 3. dato og beslutning ang. Elektronisk dag I Århus 4. Stemmens Dag 5. Ideer og visioner I øvrigt for næste år –eller for længere frem. 6. Generalforsamling tidspunkt 7. Evt

Referat

Dagsorden Bestyrelsesmøde

Referant

  1. Opsamling af årets arrangementer
  2. Opsamling af årets internationale aktivitet Malene og Anne Marie fortalte om Eurovox og om EVTA generalforsamlingen, -mest til almindelig inspiration. Nyt er at der skal vælges ny præsident og at det bliver den franske repræsentant Claudia Phillips.

Næste år 3. dato og beslutning ang. Elektronisk dag I Århus: Katrine delte sine overvejelser om hvilke personer der kunne inddrages. Vi aftalte at tilstræbe at de var fra Jylland, så vi fik brugt kompetencerne der.. Arrangementet bliver efter februar, når Katrine kommer hjem fra Grønland 4. Stemmens Dag. Anne Marie fortalte fra møderne i bestyrelsen. Vi blev enige om at lave en slags installation hvor folk kunne bruge deres stemme legende og udforskende i en stor papkasse 5. Ideer og visioner I øvrigt for næste år –eller for længere frem. Vi vil gerne lave en dag med Maria Bergmann (Katrine undersøger), En workshop med Skye Løfvander (Malene undersøger), Generalforsamling gerne hos Anne Rosing, - vokaleksperimentarium igen. Gerne med til Sangens Hus konference og, gerne aktive til Stemmens Dag. Gerne flere arr. i Århus 6. Generalforsamling tidspunkt: Vi afventer svar fra Anne Rosing, da vi gene viil holde generalforsamlingen i fobindelse med det udskudte julearrangement 7. Evt