Bestyrelsesmøde

Dagsorden

Dagsorden

 1. Referant

 2. Arrangementer under planlægning - overtonesang, Maria Bergmann, Stemmens Dag, generalforsamling, elektronikarr.

 3. Sangens Hus konference 29/1
 4. Sangkraftcenter København (Malene har været til møde)
 5. Internationale aktiviteter i 2016?
 6. Budget 2016
 7. Flere aktiviteter
 8. Evt.

Referat

Dagsorden

 1. Referant - Lise Matthiessen
 2. Arrangementer under planlægning - overtonesang, Maria Bergmann, Stemmens Dag, generalforsamling, elektronikarr.
 3. Maria Bergmann: Katrine spørge Maria om hun kunne komme en anden gang i forbindelse med noget andet hun alligevel laver i byen
 4. Stemmens dag: Vi vil lave en installation med hovedtelefoner, i en papkasse, hvor man skal eksperimentere med sin stemme. Spørg Katrine om hvordan installationen skal opsættes. Vi laver en workshop d. X og lave installationen. Alle fungerer som
 5. Generalforsamlingen: Vi holder denne hos Rosing instituttet. Malene kontakter hende i feb.
 6. Elektronik:
 7. Sangens Hus konference 29/1
 8. Malene, Am og Lise deltager hvis det er muligt at vi kan komme tre
 9. Sangkraftcenter København (Malene har været til møde)
 10. Man vil forsøge at lave en styregruppe skal sørge for at der bliver lavet et sekretariat, som sørger for at der kommer til at ske mere på børneområdet i København.
 11. Internationale aktiviteter i 2016
 12. Am og Lise deltager i EVTA council meeting and JEVOP
 13. Budget 2016
 14. Vi kan konkludere at vi er faldet med ca. 2000 kr. fra sidste års regnskab hvilket svarer godt overens med beslutningerne taget ved sidste generalforsamling om at kører regnskabet “strammere” pr. 2015.
 15. Vi vil lave et overblik over budget for 2016 når events er 100% planlagt
 16. Flere aktiviteter
 17. 2xStemme laboratorium (et i forår og et i efterår)
 18. installation til stemmens dag

Efteråret? Ideer: Maria Bergmann Lisbet Hultman - "Stemmens kraft" - klassisk sanger Gitta Ben David - spirituel tilgang Hjerne og stemme Roy Hart Stemmemeditation

 1. Evt.