Bestyrelsesmøde 15/4 2011

Dagsorden

Referat

Dansk Vokalforening Bestyrelsesmøde 15.4 2011 Tilstede var: Lili winkel, Malene Bichel, Tine Olsen, Dorte Hyldstrup og Jeanette Højby. Fraværende var : Nana Fagerberg Dagsorden 1. Hvordan ser vi egentlig vores forhold til EVTA, og hvordan vil vi gerne prioritere i forhold til dette, - dels i forhold til rejsevirksomhed og international indflydelse, -dels helt konkret i forhold til EVTAs forslag om fælles ny hjemmesidestruktur. -Vil vi med i den plan -eller går vi videre med vor egen, -eller gør vi begge dele? (Vores egen mens vi venter) Bestyrelsen debatterede EVTA ´s rolle I forhold til os som en lille forening. Vi blev enige om at prioritere forholdet til EVTA da den giver os Autoritet og mulighed for at tage ud I verden til konferencer. Herefter besluttede vi at vi skulle have lidt mere konkret viden ang. Hjemmeside spørgsmålet. Hvad koster det på årsbasis at være med?, Hvordan er opsætningen I Forhold til “lokal” anvendelse ( den skal være nærværende for vores Medlemmer) Hvilke automatfunktioner findes I systemet. Malene udformer skrivelse til EVTA ang. disse spørgsmål. Vores egen hjemmeside nu: Lige nu er status at medlemmer ikke kan linke til deres egen Hjemmeside? Nye arrangmenter kommer ind nederst? Er der et velkomst automatsvar ? Dorte tager kontakt til Peter Pico 2. Ny dato for en medlemsdag Vi blev enige om at sætte en medlemsdag op d. 10 september 2011. Nana tjekker om vi kan låne Københavns musikskoles lokaler, og herefter tages stilling til om vi skal leje Rytmisk Centers lokaler. Malene tager kontakt til de personer som skal være oplægsholdere Om de kan d. 10 september. 3. Malene informerer nyt fra møde d. 7 April om Stemmens dag 2012 info om Musikzonen, som havde netværksmøde d. 29.3(helt kort) Stemmens dag bliver d. 14 april 2012 Næste møde er d. 20 Juni 2011 hos Malene Bichel Der blev udtrykt tilfredshed om at planlægningsfasen var I god tid denne gang. Malene fortalte om musikzonen som har til formål at koble forskellige erhvervsgrupper. Malene fortalte om vokalforeningen. Gode muligheder for samarbejde I fremtiden. Evt. Repræsentantskab I Rytmisk Center Dorte Hyldstrup overtager Pia Trøjgaards plads som repræsentant I Rytmisk Center. Bestyrelsen holder en årsafslutnings-middag inden sommerferien Dorte sender dato forespørgsel ud til bestyrelsen