Bestyrelsesmøde 12/1 2012

Dagsorden

Hos Lili

  1. München

  2. Stemmens Dag

  3. Næste medlemsarrangement - og kommende arrangementer

  4. Hjemmeside - spørgsmål og små-opgaver

  5. Næste møder

  6. Generalforsamling - ideer til nye bestyrelsesmedlemmer

  7. Evt

Referat

Referat fra mødet er endnu ikke lagt op.