invitation til visionsmøde for Sangkraft Københav

Kære Sanginteresserede i Københavnsområdet

Hermed invitation til visionsmøde for Sangkraft København. Mødet finder sted den 8. oktober 2015 kl. 15.15-19.00 i kulturstyrelsens lokaler H.C. Andersens Boulevard 2 i Kbh.

Hvorfor er netop du inviteret? Du er inviteret fordi du spiller en central rolle i arbejdet med stemme, sang og kor i Københavnsområdet. Det kan være gennem dit personlige virke eller gennem den organisation du repræsenterer. Vi har sendt invitationen til dig og vil opfordre dig til at dele den med dine samarbejdspartnere og bagland for at sikre at det er den eller de rigtige personer som deltager i mødet. Vi har sikkert overset flere oplagte deltagere, og her vil vi bede om din hjælp. Kriteriet for deltagelse er interesse for stemme, sang og kor og for at være med til at skabe en endnu bedre udvikling på dette område. Et særligt indsatsområde vil være børn og unge.

Hvad er baggrunden for mødet? Sangens Hus er en netværksorganisation som af Kulturministeriet har fået det opdrag at løfte sangen i hele Danmark. Sangens Hus arbejder med fire indsatsområder: Sangkraftcentre, videnscenter, talentarbejde og breddeprojekter. Der er i dag sangkraftcentre i Aalborg, Thy, Aarhus, Herning, Haderslev, Esbjerg, Sønderborg, Fåborg-Midtfyn, Assens og Roskilde. Sangens Hus har postadresse i Herning.

Gennem det sidst års tid er der opstået et ønske blandt lokale aktører i Københavnsområdet om også at grundlægge et lokalt projekt her. Der sker meget på sang- og korområdet i København, men der er også et billede af at der kunne vindes meget ved at skabe bedre sammenhæng og koordinering mellem de mange projekter og aktører. På Sangens Hus' konference på Hindsgavl i januar blev der arbejdet med ønsket om et Sangkraft-København, og det er på baggrund af konferencens anbefalinger vi nu holder et visionsmøde for projektet.

Du kan læse mere om Sangens Hus på www.sangenshus.dk og om sangkraftcentrene på den interne hjemmeside www.syngdanmark.dk

Hvad er et sangkraftcenter? Et sangkraftcenter er et lokalt eller regionalt projekt som tager ansvar for at udvikle såvel eliten som bredden inden for stemme, sang og kor. De fleste sangkraftcentre har et særligt fokus på børn og unge. Sangkraftcentrene er organiserede som selvejende institutioner med egen ledelse (ofte delt mellem en kunstnerisk leder og en daglig eller administrativ leder) og egen bestyrelse. Tanken bag sangkraftcentrene er at store udfordringer skal mødes i samarbejde mellem aktører som kan og vil arbejde for en fælles sag. Vi ser således i flere sangkraftcentre at såvel kommune, kirke, skoler, andre kulturinstitutioner som virksomheder og fonde bidrager til at løfte opgaven. For at opnå betegnelsen sangkraftcenter skal en række kriterier være opfyldt. Her er de vigtigste at der skal være muligheder for både piger og drenge som vil arbejde elitært og målrettet med sangen, og at der skal være aktiviteter for at løfte bredden. Det sker typisk gennem lærerkurser, skoleprojekter o.l. Derudover har sangkraftcentrene også en opgave med at sikre bæredygtighed for elitekor og breddeindsatser ved at bygge en organisation omkring de mange ildsjæle og enkeltaktører som arbejder med sangen.

Hvad er formålet med mødet? Formålet med mødet den 8. oktober er at undersøge om der er opbakning til at tage en fælles beslutning om at grundlægge et sangkraftcenter i København. Hvis det er tilfældet, hvad vi naturligvis tror og håber, bruger vi resten af mødet på at skabe en ambitiøs og realistisk vision for Sangkraft-København 2018. På mødet vil vi også opfordre til at der sammensættes en interim bestyrelse som kan sikre projektets næste skridt. Se i øvrigt den vedhæftede dagsorden.

Tilmelding? Tilmelding sker til heidi@sangenshus.dk gerne senest den 6. oktober.

Spørgsmål kan rettes til os alle tre

Med venlig hilsen

Philip Faber, DR Pigekor Niels Græsholm, Danske korledere

Heidi Kudahl Projektleder, Sangens Hus

Kommentarer

Log ind eller bliv medlem for at kommentere.