Malene Bichel

Er formand for Dansk Vokalforening siden maj 2010. Jeg er med i styregruppen for Stemmens dag i Rundetårn, som foregår hvert andet år i april

Desuden sidder jeg i advisory boardet for Sangens Hus som repræsentant for Dansk Vokalforening og for Læreruddannelsens musiklærere

Som sanger arbejder jeg især med moderne kompositionsmusik, bl. a. sammen med komponist og lydudvikler Knud Riishøjgaard i Kalarama, og i ensemblet Clara med Birgitte Lindum, obo og Berit Spælling, harpe, - og jeg improviserer - bl.a. i Natkirken i Vor Frue Kirke i København. Jeg synger desuden en del tidlig kirkemusik

Som proceskonsulent arbejder jeg ofte med teamsamarbejde. - og hjælper teams til at kommunikere mere autentisk og derfor mere kreativt. -men faciliterer også større processer og møder for skoler og andre virksomheder.

Som lærer arbejder jeg med sammenhængen mellem nærvær og kreativitet med udgangspunkt i stemmearbejde og yoga. Jeg hjælper mennesker med at finde deres autentiske udtryk og kreativitet gennem arbejde med kontakt til stemmen og indlevelse i det stof, man gerne vil videregive. Jeg underviser og superviserer konsulenter, coaches, vejledere og undervisere, der ønsker at have mere fokus på stemme og krop i deres praksis. Blndt andet er jeg sanglærer på Læreruddannelsen på Frederiksberg under Metropol

Jeg eksperimenterer med meningsfulde koncertformer og musikritualer i Consonic, Art of Musical Hosting.

Jeg er uddannet både som klassisk sanger og som musikpædagog (AM) på musikkonservatoriet, og har senere taget uddannelse som proceskonsulent og som konsulent i Spiral Dynamics. - Har dyrket yoga og meditation siden 1986 - I de sidste fem år har jeg fået individuel undervisning af Govind Radhakrishnan i yoga, meditation og yogaundervisning og dyrket tantra og energibevidsthed under supervision af Anne Sophie Jørgensen.

Jeg har mere end 10 år undervist i retorik og musik på seminarier og i sang på universitetet, samt været konsulent i skoler, institutioner og virksomheder.

Linked In: http://www.linkedin.com/profile/view?id=13251974&trk=tab_pro

Facebookside: http://www.facebook.com/malenebichel.dk

Twitter: https://twitter.com/#!/malenebichel