Dorte Hyldstrup

Statsprøvet Musiklærer DKDM 1987, Eksamineret Master Teacher & Course Instructor Estill Voice Training 2000, Certificeret NLP Master 2007 Mere end 25 års undervisningserfaring f.eks. fra Rytmisk Musikkonservatorium, Musikvidenskabeligt Institut, Kbh, DKDM, Musikskoler samt omfattende efteruddannelses kursusvirksomhed. Udøvende sanger siden slutningen af halvfjerdserne.

Arbejder pt freelance som Estill Kursus udbyder i Europa samt tilbyder privatundervisning.