Bliv medlem af Dansk Vokalforening i dag!

Det koster 250 DKK om året at være medlem af foreningen og 150 DKK for studerende. Kontingentet indbetales til vores konto i Merkur Bank:
registreringsnummer: 8401
kontonummer: 1277138

Dit medlemskab vil blive aktiveret så snart at kasseren har registreret din indbetaling.

Bruger information
Navn og kontaktoplysninger
Vedtægter og nyhedsbrev